Абонамент: предоставяне на услуга или пакет услуги срещу преплатена сума.

Абонамент: предоставяне на услуга или пакет услуги срещу преплатена сума.

Какво е абонамент? Абонамент е услуга срещу прдеплатена сума. Абонаментната услуга е особено популярна сред бизнеса. Фирмите предпочитат да изберат доставчик или изпълнител спроред оптималното съотношение: цена / качество. Разбира се, всеки се стреми да получи повече...