Абонаментно почистване на офиси

Добрата етика по време на работа, качествената комуникация между служители и клиенти, както и добре обзаведеният и поддържан офис допринасят за просперитета на Вашия бизнес. Осигурете пълен комфорт за всички на работното място като се възползвате от услугата абонаментно почистване на офиси от фирма Sauber.
Начало Услуги Професионално почистване на офиси Абонаментно почистване на офиси

Абонаментна услуга по почистване на офиси

Предлагаме професионално абонаментно почистване на офиси с различна площ и степен на сложност. Услугата обхваща голям диапазон от дейности в областта на ежедневната хигиена.

Според Вашите нуждите извършваме абонаментното почистването в удобно за Вас време – всеки ден или в избрани дни от седмицата. Осигуряваме целодневен персонал и при необходимост резервен такъв.

Предлагаме услугата на територията на цялата страна, за един или повече офиси, като гарантираме еднакви норми за поддържане на хигиена и чистота.

Зареждаме и следим за наличието на хигиенни консумативи и почистващи препарати.

Всяка от дейностите, включени в пакетната услуга, се определя индивидуално, въз основа на Вашите нужди, и се извършва периодично в дневни, седмични и месечни цикли.

Качеството на услугата и организацията на процесите се ръководи от мениджър, отговорен за хигиената  съответния обект. Мениджърът следи за наличието на почистващи препарати, за навременната доставка на хигиенни консумативи и за цялостното качество на свършената работа. Грижи се за управлението на персонала, както и за специфичните нужди, които възникват по време на работния процес.

Дейности по абонаментно почистване на офиси

R
Измиване на твърди подови настилки
R
Позистване на меки подови настилки с прахосмукачка
R
Забърсване и полиране на офис мебели
R
Абонаментно почистване и дезинфекция на санитарни помещения
R
Обезпрашаване на офис техника
R
Проветряване на работни помещения
R
Забърсване на прах
R
Отстраняване на паяжини
R
Почистване на первази на прозорци, ключове за осветление, контакти и др.
R
Почистване на стъклени повърхности
R
Забърсване на врати, преградни стени и парапети
R
Измиване на осветителни тела
R
Измиване на входни и преградни витрини
R
Грижа за интериорна растителност
R
Зареждане на хигиенни консумативи
R
Почистване на кошчета за смет
R
Изхвърляне на отпадъци
R
Подмяна на чували за смет
R
Поддръжка на общи части

Офис площи, Заседателни зали, Работни помещения

Абонаментно почистване на ОФИС ПЛОЩИ, ЗАСЕДАТЕЛНИ ЗАЛИ, РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ е професионална услуга, предлагана както за корпоративни клиенти, така и за малки и средни фирми.

Периодичността зависи от вида на дейността и необходимостта от поддържане на хигиена на високо ниво. Според желанието на клиента се сключва договор, в който се описва подробно обхвата на услугата.

Периодът на абонамента зависи от конкретната ситуация, както и от конкретните действия: месечна профилактика, ежеседмична или ежедневна дезинфекция, ежедневно почистване на подове и хигиенни помещения.

Абонаментното почистване на офиси се извършва в подходящ момент от деня или седмицата. Изборът му зависи от работното време на фирмата или на конкретния екип. При необходимост осигуряваме целодневно присъствие на наш персонал.

Заседателните зали изискват допълнително внимание. Те са мястото, на което екипът на фирмата се събира на работни срещи и обсъждания. Там се провеждат и срещите с клиенти и доставчици, с партньори. Тези помещения в много случаи са лицето на фирмата.

Почистването на заседателните зали се извършва заедно с останалите дейности от абонамента, и при необходимост преди или след използването им.

Работните помещения се почистват обикновено извън работното време, освен при друга договорка. 

За повече информация се свържете са нас.

Кухненски, Сървърни и Почивни помещения

На пръв поглед предназначението на кухненски, сървърни и почивни помещения са с абсолютно различно предназначение. Общото между тях е изискването на специализирана грижа и професионално почистване. 

​Сървърните помещения са предвидени за скъпоструваща компютърна техника. Обикновено тя е подредена на специални рафтове – ракове. Помещенията са окабелени, снабдени с охлаждане, което да поддържа добра среда за нормално функциониране на техниката.  Поддържане на хигиена в подобни помещения на офиса изискват специална грижа: почистване на охлаждания, отстраняване на прах, следене изрядността и добрата аранжировка на кабелите.

Сервизни, Санитарни и Складови помещения

Сервизните, санитарни и складови помещения в един офис изискват специализирана грижа. Те са сред онези работни части, от чиято хигиена зависи качеството на работа на екипа на фирмата.

Паркинг, Прилежащи Производствени помещения

Според сферата на дейност на конкретния клиент, в услугата абонаментно почистване се включват разнообразни елементи. При компании, които предоставят бизнес услуги: счетоводно обслужване, юридическо, нотариуси и софтуер, професионално почистване се осигурява в административни сгради. Особеностите са свързани със сървърни и почивни помещения. Нашата работа се върши в среда на окабеляване, деликатна офис техника и изисква вниимание. Съхраняване на оборудването е от възлово значение. Изисква се дезинфекция с щадящи препарати. Проветряването е задължително. Когато става въпрос за индустриално предприятие, то се предполага, че това са халета и производствени помещения. При тях площта е в пъти по-голяма, запрашаването и замърсяването е от друг тип.

коридори и стълбищни помещения

Основно почистване на стълбища и коридори се налага в няколко случая. При първоначално пускане на сградата в експлоатация се налага изнасяне на груби строителни материали. Те се поставят на определените за целта места. Подовете се почистват с подходящи препарати, за да се премахнат остатъците от замазка, боя и други строителни процеси. Евентуално се полират. Стените, според покритието се почистват от прах и местата, които са с нарушено покритие се възстановяват. При основни и довършително строителни дейности стъклата обикновено са силно замърсени. Необходимо е да се премахнат твърдите остатъци от мазилка, за да не се разруши повърхността. След това, с използване на безвредни препарати и подходящи „кърпи“ се почистват „белите петна“ останали от първия етап на чистене. Аналогични са дейностите, при почистване след основен ремонт на сградата. Стълбищата и коридорите са покрити с отпадъци. Дограмата се нуждае от почистване. Препоръчваме преди да започне ремонтът да се покрият чувствителните повърхности с предпазно фолио или хартия, за да се предпази сградата от трайно нараняване.

Фоайета, асансьори и рецепция

Защо Sauber?

Sauber предлага гарантирано и сертифицирано качество на услугата, която се адаптира към Вашите потребности. Като професионалисти, ние не допускаме случайности. Ние изготвяме план след предварителен оглед на обекта. Този план включва точно онези дейности по почистване на офиси и домове, от които имате нужда.