Разделно събиране на отпадъци EcoBox

Грижата за околната среда е от изключителна важност и ние поемаме ангажимент да Ви помогнем да опазим чиста Земята. Предоставяме специални контейнери за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло.

Начало Услуги Разделно събиране на отпадъци EcoBox

Защо ecobox?

Разделното събиране на отпадъци е отговорно и природосъобразно решение. То е важен процес за рециклирането на суровини като хартия, пластмаса и стъкло, което е от съществено значение за опазването на въздуха, почвата и водите в България.

Как работи?

Предоставяме Ви специално изработени контейнери за разделно събиране на хартия и пластмаса. Контейнерите са с големина и дизайн, които са дискретни и не загрозяват Вашите помещения.

Грижим се ежеседмично за изхвърлянето на събраните отпадъци като организираме извозването им до контейнери за разделно събиране.
С ecobox допринасяте да съхраним чиста нашата природа!

Предоставяме контейнери

Събираме от офиса

Рециклираме

Защо Sauber?

Sauber предлага гарантирано и сертифицирано качество на услугата, която се адаптира към Вашите потребности. Като професионалисти, ние не допускаме случайности. Ние изготвяме план след предварителен оглед на обекта. Този план включва точно онези дейности по почистване на офиси и домове, от които имате нужда.