Разделно събиране на отпадъци EcoBox

Грижата за околната среда е от изключителна важност и ние поемаме ангажимент да Ви помогнем да опазим чиста Земята. Предоставяме специални контейнери за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло.

Начало Услуги Разделно събиране на отпадъци EcoBox

Защо ecobox?

Разделното събиране на отпадъци е отговорно и природосъобразно решение. То е важен процес за рециклирането на суровини като хартия, пластмаса и стъкло, което е от съществено значение за опазването на въздуха, почвата и водите в България.

Как работи?

Предоставяме Ви специално изработени контейнери за разделно събиране на хартия и пластмаса. Контейнерите са с големина и дизайн, които са дискретни и не загрозяват Вашите помещения.

Грижим се ежеседмично за изхвърлянето на събраните отпадъци като организираме извозването им до контейнери за разделно събиране.
С ecobox допринасяте да съхраним чиста нашата природа!

Предоставяме контейнери

Събираме от офиса

Рециклираме

Защо да изберем Sauber?

Предлагаме професионално почистван  с гарантирано и сертифицирано качество, изцяло адаптирано към Вашите нужди.

Като професионалисти, ние не допускаме случайности.

Изготвяме план след предварителен оглед на обекта, включващ точно необходимите дейности по почистване на офиси и домове.