Oсновно почистване на офиси и бизнес сгради

Вашата работна среда е мястото, където да се чувствате вдъхновени. Независимо как поддържате офиса си, той се нуждае периодично от основно почистване. Освежете работното пространство!

Начало Услуги почистване на офиси Основно почистване на офиси

Основно почистване на офиси и бизнес сгради

В допълнение към абонаментното почистване на офис, предлагаме основно почистване на всякакъв вид помещения. Независимо как поддържате своя офис, на определен период от време трябва да се извършва основно освежаващо почистване.

В основното почистване на офиси се включват специфични площи и повърхности, които не са част от ежедневното почистване и имат нужда от специална поддръжка с препарати, създадени за тях. Основната цел е намаляване на амортизацията. Процесът включва разнообразни дейности: от ръчни операции до използване на модерна професионална техника.

Също така, ако тепърва се нанасяте или местите в нов офис, то със сигурност се нуждаете от този вид почистване.

Услугата може да бъде както пакетна цена, така и за всяка повърхност поотделно. Може да бъде и на абонаментен принцип, с предварително договорен брой посещения. За оптимални резултати препоръчваме основно почистване минимум два пъти годишно.

Почистване на Повърхности

R
Прозорци
R
Витрини
R
Дограма
R
Щори
R
Твърди подови настилки
R
Меки подови настилки
R
Тапицерия
R
Мека мебел
R
Санитария
R
Климатици
R
Осветление

Услуги За Основно почистване на офиси

R
Машинно почистване, измиване и полиране на твърди подови настилки
R
Почистване и полиране на офис обзавеждане и техника
R
Машинно изпиране на меки подови настилки и мека мебел
R

Дезинфекция на санитарни възли

R

Почистване на прозорци, дограма, витрини и фасади

R
Почистване на метални и текстилни щори
R
Почистване на врати, первази, контакти, ключове, отоплителни тела
R
Почистване на стени и тавани
R
Почистване на осветителни тела
R
Почистване и обезпрашаване на климатици
R
Почистване на тераси
Почистване на паркинги

Почистване на Паркинги, площи и Прилежащи Производствени помещения

Според сферата на дейност на конкретния клиент, в услугата основно почистване на офиси и бизнес сгради се включват разнообразни елементи, включително почистване на паркинг площи, гаражи и различни помещения. При компании, които предоставят бизнес услуги: счетоводно обслужване, юридическо, нотариуси и софтуер, професионално почистване се осигурява в административни сгради. Особеностите са свързани със сървърни и почивни помещения. Нашата работа се върши в среда на окабеляване, деликатна офис техника и изисква вниимание. Съхраняване на оборудването е от възлово значение. Изисква се дезинфекция с щадящи препарати. Проветряването е задължително.

Когато става въпрос за индустриално предприятие, то се предполага, че това са халета и производствени помещения. При тях площта е в пъти по-голяма, запрашаването и замърсяването е от друг тип.

почистване на коридори и стълбища

Почистване на коридори и стълбищни помещения

Основно почистване на стълбища и коридори на офиси и сгради се налага в няколко случая.

При първоначално пускане на сградата в експлоатация се налага изнасяне на груби строителни материали. Те се поставят на определените за целта места. Подовете се почистват с подходящи препарати, за да се премахнат остатъците от замазка, боя и други строителни процеси. Евентуално се полират. Стените, според покритието се почистват от прах и местата, които са с нарушено покритие се възстановяват.

При основни и довършително строителни дейности стъклата обикновено са силно замърсени. Необходимо е да се премахнат твърдите остатъци от мазилка, за да не се разруши повърхността. След това, с използване на безвредни препарати и подходящи „кърпи“ се почистват „белите петна“ останали от първия етап на чистене.

Аналогични са дейностите, при почистване след основен ремонт на сградата. Стълбищата и коридорите са покрити с отпадъци. Дограмата се нуждае от почистване.

Препоръчваме преди да започне ремонтът да се покрият чувствителните повърхности с предпазно фолио или хартия, за да се предпази сградата от трайно нараняване.

Почистване на офис площи, Заседателни зали и Работни помещения

Абонаментно почистване на офис площи, заседателни зали, работни помещения е професионална услуга, предлагана както за корпоративни клиенти, така и за малки и средни фирми.

Периодичността зависи от вида на дейността и необходимостта от поддържане на хигиена на високо ниво. Според желанието на клиента се сключва договор, в който се описва подробно обхвата на услугата.

Периодът на абонамента зависи от конкретната ситуация, както и от конкретните действия: месечна профилактика, ежеседмична или ежедневна дезинфекция, ежедневно почистване на подове и хигиенни помещения.

Абонаментното почистване на офиси се извършва в подходящ момент от деня или седмицата. Изборът му зависи от работното време на фирмата или на конкретния екип. При необходимост осигуряваме целодневно присъствие на наш персонал.

Заседателните зали изискват допълнително внимание. Те са мястото, на което екипът на фирмата се събира на работни срещи и обсъждания. Там се провеждат и срещите с клиенти и доставчици, с партньори. Тези помещения в много случаи са лицето на фирмата.

Почистването на заседателните зали се извършва заедно с останалите дейности от абонамента, и при необходимост преди или след използването им.

Работните помещения се почистват обикновено извън работното време, освен при друга договорка. 

За повече информация се свържете са нас.

Почистване на кухненски, сървърни и почивни помещения

На пръв поглед предназначението на кухненски, сървърни и почивни помещения са с абсолютно различно предназначение. Общото между тях е изискването на специализирана грижа и професионално почистване. 

​Сървърните помещения са предвидени за скъпоструваща компютърна техника. Обикновено тя е подредена на специални рафтове – ракове. Помещенията са окабелени, снабдени с охлаждане, което да поддържа добра среда за нормално функциониране на техниката.  Поддържане на хигиена в подобни помещения на офиса изискват специална грижа: почистване на охлаждания, отстраняване на прах, следене изрядността и добрата аранжировка на кабелите.

Почистване на сервизни, Санитарни и Складови помещения

Сервизните, санитарни и складови помещения в един офис изискват специализирана грижа. Те са сред онези работни части, от чиято хигиена зависи качеството на работа на екипа на фирмата.

Почистване на асансьори, фоайета и рецепции

Почистване на фоайета, асансьори и рецепции

Почистването на фоайетата, асансьорите и рецепцията е от съществено значение за поддържането на професионален и приветлив облик на всяка бизнес сграда. Тези зони са първото, което посетителите и служителите виждат, затова тяхната чистота и подреденост създават положително впечатление и усещане за ред и грижа.

Екипът на Sauber осигурява детайлно почистване и дезинфекция на всички повърхности, включително подове, стени, мебели и оборудване, гарантирайки безопасна и приятна среда за всички посетители и обитатели на сградата.

Защо Sauber?

Sauber предлага гарантирано и сертифицирано качество на услугата, която се адаптира към Вашите потребности. Като професионалисти, ние не допускаме случайности. Ние изготвяме план след предварителен оглед на обекта. Този план включва точно онези дейности по почистване на офиси и домове, от които имате нужда.