Oсновно почистване
Вашата работна среда е мястото, където да се чувствате вдъхновени. Независимо как поддържате офиса си, той се нуждае периодично от основно почистване. Освежете работното пространство!
Основно почистване

В допълнение към абонамента предлагаме основно почистване на всякакъв вид помещения. Независимо как поддържате своя офис, на определен период от време трябва да се извършва основно освежаващо почистване.

В основното почистване се включват специфични площи и повърхности, които не са част от ежедневното почистване и имат нужда от специална поддръжка с препарати, създадени за тях. Основната цел е намаляване на амортизацията. Процесът включва разнообразни дейности: от ръчни операции до използване на модерна професионална техника.

Също така, ако тепърва се нанасяте или местите в нов офис, то със сигурност се нуждаете от този вид почистване.

Услугата може да бъде както пакетна цена, така и за всяка повърхност поотделно. Може да бъде и на абонаментен принцип, с предварително договорен брой посещения. За оптимални резултати препоръчваме основно почистване минимум два пъти годишно.

Повърхности
 • Прозорци
 • Витрини
 • Дограма
 • Щори
 • Твърди подови настилки
 • Меки подови настилки
 • Тапицерия
 • Мека мебел
 • Санитария
 • Климатици
 • Осветление

Дейности
 • Машинно почистване, измиване и полиране на твърди подови настилки
 • Почистване и полиране на офис обзавеждане и техника
 • Машинно изпиране на меки подови настилки и мека мебел
 • Дезинфекция на санитарни възли
 • Измиване на прозорци, дограма,
  витрини и фасади
 • Почистване на метални и текстилни щори
 • Почистване на врати, первази, контакти, ключове, отоплителни тела
 • Почистване на стени и тавани
 • Почистване на осветителни тела
 • Почистване и обезпрашаване на климатици
 • Почистване на тераси

Паркинг и Прилежащи Производствени помещения Паркинг и Прилежащи Производствени помещения Офис площи, заседателни зали и работни помещения Офис площи, заседателни зали и работни помещения Кухненски, Сървърни и Почивни помещения Кухненски, Сървърни и Почивни помещения Сервизни, Санитарни и Складови помещения Сервизни, Санитарни и Складови помещения фоайета, асансьори и рецепция фоайета, асансьори и рецепция коридори и стълбищни помещения коридори и стълбищни помещения
Според сферата на дейност на конкретния клиент, в услугата абонаментно почистване се включват разнообразни елементи. При компании, които предоставят бизнес услуги: счетоводно обслужване, юридическо, нотариуси и софтуер, професионално почистване се осигурява в административни сгради. Особеностите са свързани със сървърни и почивни помещения. Нашата работа се върши в среда на окабеляване, деликатна офис техника и изисква вниимание. Съхраняване на оборудването е от възлово значение. Изисква се дезинфекция с щадящи препарати. Проветряването е задължително.

Когато става въпрос за индустриално предприятие, то се предполага, че това са халета и производствени помещения. При тях площта е в пъти по-голяма, запрашаването и замърсяването е от друг тип.
Основно почистване на стълбища и коридори се налага в няколко случая.

При първоначално пускане на сградата в експлоатация се налага изнасяне на груби строителни материали. Те се поставят на определените за целта места. Подовете се почистват с подходящи препарати, за да се премахнат остатъците от замазка, боя и други строителни процеси. Евентуално се полират. Стените, според покритието се почистват от прах и местата, които са с нарушено покритие се възстановяват.

При основни и довършително строителни дейности стъклата обикновено са силно замърсени. Необходимо е да се премахнат твърдите остатъци от мазилка, за да не се разруши повърхността. След това, с използване на безвредни препарати и подходящи „кърпи“ се почистват „белите петна“ останали от първия етап на чистене.

Аналогични са дейностите, при почистване след основен ремонт на сградата. Стълбищата и коридорите са покрити с отпадъци. Дограмата се нуждае от почистване.

Препоръчваме преди да започне ремонтът да се покрият чувствителните повърхности с предпазно фолио или хартия, за да се предпази сградата от трайно нараняване.
Използвайте тази форма за да изпратите Вашето запитване. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.
Sauber Location

Видин

vidin@sauber.bg

0893/ 559 848

София

sales@sauber.bg
office@sauber.bg

0700 12 112
0897/ 001 701
02/9733764

Благоевград

blagoevgrad@sauber.bg

0897/ 001 711

Банско

bansko@sauber.bg

0897/ 001 711

Плевен

pleven@sauber.bg

0893/ 559 848

Хасково

haskovo@sauber.bg

0897/ 001 711

Русе

ruse@sauber.bg

0893/ 559 848

Сливен

sliven@sauber.bg

0897/ 001 711

Добрич

dobric@sauber.bg

0893/ 559 844

Варна

varna@sauber.bg

0893/ 559 844