Алгоритъм за дезинфекция на повърхности

Дезинфекционни мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемия и пандемия от COVID-19. Свържете се със Sauber.
Начало Блог Алгоритъм за дезинфекция на повърхности

Във връзка с налагане на извънредното положение заради Covid19, държавата издаде редица наредби и правила. Един от тях, публикуван още на 8 март 2020 е „АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19“

Той има за цел да облекчи собственици, управители и работещи в обществено обекти с информация за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дейности по дезинфекциране.
 
Дезинфектантите са едни от първите стоки, които привършиха в аптечната мрежа.

Как да изберем дезинфектант:
Първо вземете мерки подмените стандартните почистващи препарати с дезинфектанти. COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка. Този тип вируси са чувствителни към хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Дезинфектантът, трябва да е разрешен от МЗ.

Според предвидените за почистване и дезинфектиране повърхности има различни изисквания. Необходимо е да се избере дезинфектант, при който на етикета е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Нека дезинфектантът е постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

Определете критичните точки за почистване и дезинфекциране колко често ще бъдат обработвани. Това са онези повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности. Това са подове в учебни заведения, магазини, бизнес сгради, спирки, подове в коли на градски транспорт, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници, клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място.

Ако в населеното място не са открити случаи на COVID-19, то честотата може да е 1 път дневно. Ако има потвърдени случаи – честотата трябва да се увеличи от 4 до 24 пъти на ден.

Още от Блога

За смисъла на думата чист

За смисъла на думата чист

От деца чуваме: да влезе чист въздух, в планината на чист въздух, да почистим дома си, да почистим нашия град, налей ми чаша чиста вода, в чистата вода на ручея.