Чистотата на въздуха е във фокуса на екипа ни

Първи стъпки за подмяна на старите печки с екологични започнаха в много населени места и квартали.
Начало Блог Чистотата на въздуха е във фокуса на екипа ни

Чистотата на въздуха и на водата, съхраняването на планетата Земя, са сред обсъжданите теми в последните месеци. В много общини в големите градове започнаха действия по реализирането на проекти за по-чист въздух.

В кварталите, в които отоплението е основно на твърдо гориво, се предлага подмяна на старите отоплителни уреди – печки на дърва и въглища. Те определено са сред замърсителите на въздуха с фини праховичастици. Почистването на дома също се затруднява от саждите.

Целта на подмяната е да бъдат намалени драстично емисиите на фини прахови частици във въздуха. Доказано е, че основен източник на това замърсяване е отоплението на дърва и въглища.

Погледите на общинските служби са насочени към специфични квартали. Подмяната е доброволна. При липса на домакинства, желаещи да се включат в кампанията, ще се извършват дейности и в други зони.

Бяха проведени няколко проучвания, които да покажат степента на готовност на населението. На тяхна база ще се определи с какви уреди на алтернативно екологично гориво ще е най-добре да бъдат подменени старите печки.

При почистване на домове, къщи за гости и заведения нашият екип се справя със замърсявания от различен тип. Особено упорити са следите по мебелите, останали от сажди от открити камини. При подобни проблеми – не рискувайте. Свържете се с нас за консултация.

Още от Блога

За смисъла на думата чист

За смисъла на думата чист

От деца чуваме: да влезе чист въздух, в планината на чист въздух, да почистим дома си, да почистим нашия град, налей ми чаша чиста вода, в чистата вода на ручея.