Управление на отпадъците Отпадъците, които се отделят в офисите, са сравнително малък обем. Обикновено това са хартия и битови пластмасови опаковки.
Управлението на отпадъци се урежда от ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ в Република България. Целта му е да се решат проблеми, свръзани с екологията. Уреждат се дейности, свързани с правата и задълженията, действията и дейностите, свързани с образуване и управление на отпадъците и тяхното разделно събиране.

Поведението на населението се възпитава от няколко десетилетия, за да се изгради масова култура на разделно събиране на отпадъци. Третирането им по подходящ начин намалява тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

Като част от политиката за социална отговорност, фирма за професионално почистване Sauber създаде специална абонаментна услуга "ecobox". Тази услуга се състои в предоставяне на специални контейнери за разделно събиране на отпадъци. Те са с подходящ размер и вид, подходящи за използване в офис среда.

Отпадъците, които се отделят в офисите, са сравнително малък обем. Обикновено това са хартия и битови пластмасови опаковки. По-рядко са стъклени и в незначително количество метални. Батериите са изключение, и тук препоръчваме да се използват специални зарядни устройства, с цел намаляване на броя на батериите за еднократна употреба.
 
В градска среда разделното събиране на отпадъците представлява система за осигуряване на възможност за отделяне на различните видове отпадъци още в процеса на изнасяне от дома. Моделите са двуконтейнерни и триконтейнерни.

Контейнерите за събиране на стъкло са зелени, за хартия – сини, за метал и пластмаса – жълти. Тези контейнери се извозват в специални автомобили до места за складиране или рециклиране.

По този начин се осигурява тяхното повторно използване, където е приложимо. Процесът „рециклиране“ и прилагането на продуктите от рециклирани суровини и материали стават все по-популярни.
 
Според Закон за управление на отпадъците, производителите, които произвеждат продукти, след чиято употреба остават масово разпространени отпадъци, са отговорни за разделното им събиране и постигане на съответните цели: повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.
 
Контролът на изпълнението на тези разпоредни е трудно и зависи от всеки член на обществото.  
Използвайте тази форма за да изпратите Вашето запитване. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.
Sauber Location

Видин

vidin@sauber.bg

0893/ 559 848

София

sales@sauber.bg
office@sauber.bg

0700 12 112
0897/ 001 701
02/9733764

Благоевград

blagoevgrad@sauber.bg

0897/ 001 711

Банско

bansko@sauber.bg

0897/ 001 711

Плевен

pleven@sauber.bg

0893/ 559 848

Хасково

haskovo@sauber.bg

0897/ 001 711

Русе

ruse@sauber.bg

0893/ 559 848

Сливен

sliven@sauber.bg

0897/ 001 711

Добрич

dobric@sauber.bg

0893/ 559 844

Варна

varna@sauber.bg

0893/ 559 844