Паркинг и Прилежащи Производствени помещения
Според сферата на дейност на конкретния клиент, в услугата абонаментно почистване се включват разнообразни елементи. При компании, които предоставят бизнес услуги: счетоводно обслужване, юридическо, нотариуси и софтуер, професионално почистване се осигурява в административни сгради. Особеностите са свързани със сървърни и почивни помещения. Нашата работа се върши в среда на окабеляване, деликатна офис техника и изисква вниимание. Съхраняване на оборудването е от възлово значение. Изисква се дезинфекция с щадящи препарати. Проветряването е задължително.

Когато става въпрос за индустриално предприятие, то се предполага, че това са халета и производствени помещения. При тях площта е в пъти по-голяма, запрашаването и замърсяването е от друг тип.
Използвайте тази форма за да изпратите Вашето запитване. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.
Sauber Location

Видин

vidin@sauber.bg

0893/ 559 848

София

sales@sauber.bg
office@sauber.bg

0700 12 112
0897/ 001 701
02/9733764

Благоевград

blagoevgrad@sauber.bg

0897/ 001 711

Банско

bansko@sauber.bg

0897/ 001 711

Плевен

pleven@sauber.bg

0893/ 559 848

Хасково

haskovo@sauber.bg

0897/ 001 711

Русе

ruse@sauber.bg

0893/ 559 848

Сливен

sliven@sauber.bg

0897/ 001 711

Добрич

dobric@sauber.bg

0893/ 559 844

Варна

varna@sauber.bg

0893/ 559 844