коридори и стълбищни помещения
Фирма за професионално почистване Sauber извършва основно почистване на коридори и стълбища. Свържете се с нас.
Основно почистване на стълбища и коридори се налага в няколко случая.

При първоначално пускане на сградата в експлоатация се налага изнасяне на груби строителни материали. Те се поставят на определените за целта места. Подовете се почистват с подходящи препарати, за да се премахнат остатъците от замазка, боя и други строителни процеси. Евентуално се полират. Стените, според покритието се почистват от прах и местата, които са с нарушено покритие се възстановяват.

При основни и довършително строителни дейности стъклата обикновено са силно замърсени. Необходимо е да се премахнат твърдите остатъци от мазилка, за да не се разруши повърхността. След това, с използване на безвредни препарати и подходящи „кърпи“ се почистват „белите петна“ останали от първия етап на чистене.

Аналогични са дейностите, при почистване след основен ремонт на сградата. Стълбищата и коридорите са покрити с отпадъци. Дограмата се нуждае от почистване.

Препоръчваме преди да започне ремонтът да се покрият чувствителните повърхности с предпазно фолио или хартия, за да се предпази сградата от трайно нараняване.
Използвайте тази форма за да изпратите Вашето запитване. Ще се свържем с Вас възможно най-скоро.
Sauber Location

Видин

vidin@sauber.bg

0893/ 559 848

София

sales@sauber.bg
office@sauber.bg

0700 12 112
0897/ 001 701
02/9733764

Благоевград

blagoevgrad@sauber.bg

0897/ 001 711

Банско

bansko@sauber.bg

0897/ 001 711

Плевен

pleven@sauber.bg

0893/ 559 848

Хасково

haskovo@sauber.bg

0897/ 001 711

Русе

ruse@sauber.bg

0893/ 559 848

Сливен

sliven@sauber.bg

0897/ 001 711

Добрич

dobric@sauber.bg

0893/ 559 844

Варна

varna@sauber.bg

0893/ 559 844